Regel zelf je zorg met PGB

Het pgb oftewel het persoonsgebonden budget, werd in 1995  ingevoerd door de toenmalige VVD-staatssecretaris Erica Terpstra.  Steeds meer zorgvragers kunnen sindsdien met een pgb wel hun zorg op maat zelf regelen.  Inmiddels hebben ruim 120.000 mensen een pgb, dat is dus ongeveer 20% van alle mensen die gebruik maken van de AWBZ-zorg.

De overheid wil het gebruik van het pgb zo veel mogelijk terugdringen, en zorgbehoevende mensen weer terugdwingen in de “zorg in natura”. Dat wil zeggen dat de zorgvrager in een awbz-instelling moet gaan wonen (bij intramurale zorg) of dat de awbz-zorgverlener bij de zorgvrager thuis zorg komt verlenen (extramurale zorg). Zelf de regie houden over je zorg, en zorg op maat zelf inkopen wordt zo steeds moeilijker gemaakt. Gratis e-boek Zin en Onzin over het pgb

Maar .. het pgb bestaat nog, en het kan ook nog steeds worden aangevraagd.

Wil je er meer over weten? Abonneer je dan gratis hieronder op de nieuwsbrief van Familycare Support en ontvang vrijblijvend het gratis ebook Zin en onzin over het pgb.

139 thoughts on “Regel zelf je zorg met PGB

 1. Mijn moeder van 69 woont alleen en ontvangt pgb. Naarmate ze ouder word gaat lopen steeds moeilijker. Hoewel ik en mijn zus haar vaak bezoeken voelt zij zich steeds eenzamer, vooral doordat het lopen steeds meer moeite kost en ze dus minder vaak naar buiten kan. Haar zussen in Turkije vragen waarom ze de zomer niet bij hun doorbrengt en vwb de zorg, zij zullen wel voor haar zorgen, zonder zorgkosten te declareren Ik weet dat mijn moeder max 13 weken weg mag. Maar als ze voor 16 weken bij haar zussen wil blijven en als al die 16 weken geen zorgkosten worden gedeclareerd (en dus aan het einde van het jaar worden terugbetaald), verliest ze dan ook haar indicatie? Want wanneer ze weer thuis is, heeft ze wel weer de hulp nodig bij het douchen en aankleden enz.

  • Beste,
   de indicatie is geldig tot de einddatum, die vind je op het indicatiebesluit van het ciz. Dat staat los van het pgb.
   Je kunt je vraag het beste bij het zorgkantoor neerleggen,
   want ik kan niet aangeven of het pgb weer opnieuw kan worden ingesteld als het is stopgezet voor de periode dat je moeder naar Turkije zou gaan.
   Mij lijkt het een zeer zinnig voorstel, een echte win-win-situatie, maar of de instanties er in mee kunnen gaan kan ik niet beoordelen.
   Alle succes!

 2. Herindicatie aanvragen voor haar. Hier. Zie ik erg tegen op omdat ik bang ben het verkeerd te doen en zo geen pgb meer te ontvangen.
  Zij heeft dre indicatie daar zij heeft voor de rest van haar leven een psychische stoornis en veel lichamelijke klachten heeft. Als ik als persoonlijke begeleider weg zou vallen zou mevrouw ten prooi vallen aan suicide en waarschijnlijk in een instelling terecht komen. Iets waar zij en haar partner niet op zitten te wachten. Met mijn hulp kan zij het dagelijkslevendagelijksleven nog aan. Ik geef haar ritme en zorg voor overzicht. Ook ga ik mee naar medische afspraken ed om als extra oor te dienen.

  Hoe vraag ik nu op de juiste manier een Herindicatie aan

  • Dag Bianca, herindicaties bestaan officieel niet, er moet een indicatie worden aangevraagd, die aansluit op de vorige. Het lijkt me ethisch niet juist dat de zorgverlener een indicatie aanvraagt. Ik adviseer je daarom om, in samenspraak met je cliënt en haar partner, de aanvraag te laten opstellen door een mantelzorgmakelaar, die hierin veel ervaring heeft. Het aanvragen van begeleiding is vandaag de dag geen eenvoudige zaak, zeker niet nu de transitie naar de gemeente per 2015 doorgaat. Adressen van mantelzorgmakelaars vind je op http://www.bmzm.nl/leden. Alle succes!

 3. Geachte,

  Al een aantal jaar heeft mijn cliënt een pgb indicatie om mij te betalen als persoonlijke begeleiding. Nu loopt deze af en op 10aug moet ik een verificatie aan

 4. Hallo,

  Wij hebben een zoon van bijna 7 met de indicatie pdd-nos, hij gaat naar het speciaal onderwijs 4 dagen per week en heeft daarnaast ook nog logopedie op school.
  Ik ben voor mijn zoon thuis om voor hem te zorgen omdat hij veel aandacht en begeleiding vraagt met de dagelijkse dingen, zo kan ik hem geen moment alleen laten met mijn dochtertje omdat er altijd iets gebeurt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over koken of huishouden enz doen. Nu heb ik al meerdere keren te horen gekregen van mensen dat ik mijzelf als begeleider in zou kunnen ‘kopen’ met pgb. Nu is mijn vraag hoe kan ik dat aanvragen en is het waar dat het mogelijk is?

  • Beste Miranda, Jouw zoon heeft voortdurend begeleiding nodig, maar ook oppas. Omdat jouw zoon pas 7 jaar is valt (in ieder geval een gedeelte van) deze oppas onder “gebruikelijke zorg”: de zorg die ouders normaal gesproken aan hun kinderen bieden. Begeleiding is een ander verhaal: als jouw zoon door zijn autisme intensiever begeleid moet worden dan “normale” kinderen kan je daarvoor bij bureau Jeugdzorg een indicatie Begeleiding aanvragen. In principe moet dat dan ook als pgb verstrekt kunnen worden. En inderdaad zou je jouzelf kunnen uitbetalen vanuit dat pgb. Het pgb is destijds uitgevonden om de zorg op maat te kunnen inkopen. Als jij niet buiten de deur kunt gaan werken omdat je voor je zoon moet zorgen rechtvaardigt dit het betalen van jouw zorg uit het pgb. Je kunt dus in ieder geval contact opnemen met Bureau Jeugdzorg in jouw regio. Zij kunnen je meer vertellen over de gang van zaken bij het aanvragen van een indicatie.
   Maar er is nog iets anders waar ik je op wil attenderen.
   Op dit moment is er een ingrijpende verandering in de zorg in voorbereiding: vanaf volgend jaar moet de gemeente de Jeugdzorg uitvoeren. Er is nog maar weinig bekend over deze verandering, eigenlijk staat alleen nog maar vast dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Het kan daarom gebeuren dat jouw aanvraag door bureau Jeugdzorg niet (serieus) in behandeling wordt genomen.
   Om te weten of dat terecht is kan je het beste een week lang alle zorg noteren die je (specifiek) aan je zoon geeft, dus 7 dagen lang noteren wat je met of voor hem doet, wat verband houdt met zijn autisme, en hoe lang je daar mee bezig bent. Dat geeft jou en straks de indicatiesteller een reëel beeld van de zorg die je zoon nodig heeft. Er zijn overigens wel richtlijnen voor het aantal uren extra zorg die een ouder geacht wordt wekelijks/dagelijks in te zetten wanneer er sprake is van een “zorg”kind.
   Alle succes.

 5. hoi , mijn zoon is gehandicapt en heeft zuurstof nodig.
  daarbij krijgt hij om de 3 a 4 uur voeding die we zelf toedienen via de pechsonde .
  dat doen we dag en nacht ,
  hij heeft n pgb ..mijn vraag is kan ik voor zzp gaan.
  want volgend jaar veranderd veel en de gemeente die ik net aan de foon had kunnen niks vertellen .
  hoe het allemaal gaat lopen .
  hij heeft 24 uur zorg nodig .
  wat is jullie advies..gr

 6. Hallo,
  Mijn vader heeft 4 jaar geleden een hart infarct gehad en hij heeft al heel lang een psychische aandoening. Hij is ook onder behandeling van de GGZ. Van mijn vriendin heb ik gehoord dat ik een PGB van mijn vader kan worden. Ik zou graag willen weten hoe het allemaal zit. Of mijn vader ermee in aanraking komt, wat het allemaal inhoudt en hoe het gedaan wordt als ik of mijn vader ermee in aanraking komen. Ik ben 18 jaar oud en ik studeer. Ik zou graag naast mijn studie ook willen werken en ook mijn vader helpen, want heel veel dingen kan hij niet zelfstandig doen. Dit zou voor mijn vader en voor mij een heel prettig zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Suzi

  • Beste Suzi, je wil als zorgverlener voor je vader worden betaald uit zijn pgb. Daarvoor moet jouw vader eerst een pgb hebben. Dat is gekoppeld aan een indicatie voor zorg. Weet je of jouw vader die heeft? Krijgt hij misschien al zorg in natura van de thuiszorg? Dat moet je eerst nagaan, voordat ik je verder kan adviseren. Je kunt op mijn andere website Familycaresupport.nl veel meer lezen over een pgb en wat er allemaal bij komt kijken. Je kunt me ook rechtstreeks mailen: mantelzorgmakelaar apestaartje familycaresupport.nl Ik hoor wel van je? Alle succes!

 7. Ik heb een lichamelijk en verstandelijk gehandicapt dochtertje van 4jaar. Sinds een half jaar gaat ze drie dagen per week naar een speciale dagopvang. Op dinsdag en donderdag blijft ze thuis, ander wordt het te vermoeiend voor haar. Ik heb ook een dochter van9 jaar met selectief mutisme en angststoornissen. Ik merk dat ik de zorg niet goed meer aankan en wil graag een pgb aanvragen. Voor een nachtje logeren (altijd slechte nachten). Voor de dinsdag, omdat mijn oppas het te zwaar gaat vinden. (Dit is mijn werkdag). Verder voor nog ongeveer 8 uur per week dat ik echt met mijn oudste dochter moet optrekken. Zij durft nl. niet alleen naar sport, muziekles, enz. Mijn dochtertje kan niet staan, lopen of praten. Niet zelfstandig eten en drinken, dus daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ook is ze ontzettend vaak ziek. Ik heb dus echt hulp nodig bij haar verzorging. Denkt u dat ik enige kans maak als ik een indicatie ga aanvragen?

  • Beste Bo, Met de diagnose van jouw jongste dochter kan je voor haar een ciz-indicatie aanvragen voor persoonlijke verzorging en begeleiding. Misschien is die indicatie er al, als zorg in natura (zin). Ook voor jouw oudste dochter kan je een ciz-indicatie aanvragen, voor begeleiding. Als (beide) indicatie(s samen) op meer dan 10 uur zorg per week uitkomen kan je dat als pgb laten indiceren. Bij minder dan 10 uren per week begeleiding is een pgb nauwelijks mogelijk, dan wordt/blijft het zorg in natura (zin). Maar ook daarmee kan je externe begeleiding en tijdelijk (logeer)-verblijf regelen. Mijn advies: laat je door een mantelzorgmakelaar bijstaan, ook bij (het voorbereiden van) een indicatie-aanvraag. Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van je over en kan je de weg wijzen in “zorgland”. Alle succes.

   • Bedankt voor je reactie. Een kennis van mij heeft een indicatie PV voor haar dochter. Op basis van respijtzorg. Maar is een indicatie PV niet altijd respijtzorg? Het is toch bedoeld om jezelf te ontlasten? Zij betaalt zichzelf van het PGB, dat vind ik dan best vreemd. Wanneer je het zelf allemaal kunt regelen en aankan, kun je dan toch een indicatie PV krijgen? Ik snap het even niet meer nu.

    • Beste Bo,
     dat hangt er een beetje van af hoe oud de betreffende dochter is.
     PV is nooit respijtzorg als de dochter volwassen is.
     Maar ik neem aan dat het hier over een minderjarige dochter gaat.
     Het is inderdaad een bijzondere constructie als er een pgb is toegekend op basis van respijtzorg, en moeder is dat zelf gaan invullen, tenzij moeder daarmee minder buitenshuis hoeft te werken, zodat haar totale belasting inderdaad verminderd is.

 8. Hallo,

  Ik heb een vraag, ik voor onze zoon van negen jaar een toekenning voor begeleiding klasse twee gekregen waarmee een pgb een feit zou zijn. Nu krijg ik van het zorgkantoor een brief waarin zij stellen dat ik geen recht heb op een pgb omdat de klasse twee, 2-3,9 uur per week, niet voldoende zou zijn. Nu lees ik hier op de site dat er wel ouders zijn die dat krijgen. Ik snap er niets van temeer omdat de man van het CIZ dit ook niet heeft aangegeven. Onze zoon heeft klassiek autisme, lvg en adhd. Kunt u mij hierover duidelijkheid verschaffen?

  • Om een pgb te krijgen moet een indicatie van minimaal 10 uur zorg per week zijn afgegeven. Heel slordig van de meneer van het CIZ om dit niet te vermelden, maar in principe gaat het ciz daar ook niet over: het zorgkantoor beslist over de toekenning van zorg in natura of een pgb.

 9. Hallo,

  Momenteel krijg ik de persoonlijke verzorging van mijn eigen partner.
  Ik heb reuma chronische ziekte die mij heel wat dingen beperkt.

  Ik ben van plan om binnenkort in buitenland te gaan wonen waar Nl verdrag met die land heeft, mijn vraag is of ik dan ook de pgb blijft houden zodat ik de persoonlijke zorg aan mijn partnet kan doorbetalen.

  Ik hoor het graag.

  Groetjes

  • Bij permanent verblijf (meer dan 13 weken) in het buitenland vervalt recht op awbz-zorg uit Nederland, dus ook het recht op pgb vervalt dan. Dit geldt niet voor mensen die palliatieve zorg krijgen. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om bijvoorbeeld in het land van herkomst afscheid te nemen van familieleden.

 10. Hallo Freke.

  Kan je mij duidelijkheid verschaffen.
  Herindicatie voor dochter aangevraagt en is toegezegt
  Gekregen; begeleiding individueel klasse 2.

  In gesprek duidelijk gemaakt dat ik geen externe individuele. begeleider wil maar dat ik zelf dat stuk op mij neem als moeder/ouder. Het gaat om vele momenten van de dag die ik niet kan zetten in vaste tijden van de dag of week e.d.
  Dochter is puberende autist die veel geholpen moet worden voor de kleine puntjes op i. Zo kan dat zich op onverwachte momenten op doen. ik heb het over plannen, toezicht houden, begeleiden in gesprekken, nagesprekken houden over wat is sociaal of juist hiet, hoe kom je over etc. etc. Met indicator hier uitgebreid over gesproken. Zij benoemde mij dan als een soort coach voor je eigen kind. Natuurlijk doe ik dat al vanaf haar geboorte wegens haar handicap maar omdat zij nu zeer specifieke stukjes problematiek heeft, vraagt het toch echt veel tijd en overdenking hoe haar juist op dát moment te begeleiden. Vooral op onverwachtte momenten loppt zij vast. B.v, wat te doen als de trein te laat is, of hoe moet ik de magnetron instellen. Aangezien dochter een zeer slechte concentratie bezit en eigenlijk behoorlijk `onderprikkeld` is vraagt ze veel oefening en uitleg op diverse momenten in de thuissituatie en elders.

  Nu staat er in de toelichting van het indicatiebesluit letterlijk;

  Indien ouders ervoor kiezen met PGB de zorg zelf in te kopen bovenop mantelzorg, dient er rekening mee gehouden te worden, dat er bij nieuwe aanvraag om die reden geen respijtzorg geindiceerd kan worden. Dit wordt volgens de beleidsregels AWBZ als contraindicatie gezien. Wanneer ouders zichzelf inkopen, zal dit niet tot minder belasting leiden, maar juist tot meer belasting.

  Ook staat onder het kopje Begeleiding individueel, in de brief van jeugdzorg aan ons beschreven;

  Deze functie B.I.kl.2 wordt toegekend, zodat dochter met ondersteuning van een individuele begeleider, in staat wordt gesteld begeleiding te krijgen bij het plannen,organiseren en structureren van de ADL en activiteieten. De functie is gericht op 1 op 1 begeleiding. etc. etc. De individuele begeleider stimuleert dochter tijdens oefenen etc. etc.
  De problemen waartegen ouder(s) in de thuissituatie aanlopen kunnen met de I.B.er besproken worden.

  Mijn vraag is; Mag ik nu die paar uurtjes p/w naar mijzelf toe uitbetalen?
  Door de teksten hierboven raak ik verward. Mondeling is afgesproken dat ik haar ga begeleiden zoals hier eerder in de tekst beschreven. In de teksten lees ik iets anders, ofteweldat ik iemand moet inhuren voor deze begeleiding.

  Wel of niet naar mijzelf uitbetalen. Kan jij mijn vraag beantwoorden?

  M.vr.gr. Helene

  • Beste Helene,
   Wat goed dat je het indicatiebesluit zo zorgvuldig hebt doorgelezen. Of je jezelf wel of niet moet gaan uitbetalen is aan jou. De overwegingen die tot de indicatie hebben geleid zijn blijkbaar dat er een aantal uren individuele begeleiding nodig is, boven op de normale begeleiding die ouders hun kind bieden. De vraag is of voor welke periode de indicatie is gegeven, en of de indicatie is verleend op basis van overbelasting van de ouders, dus als respijtzorg – om de ouders te ontlasten.
   Beide passages zijn daarin wel eensluidend: er wordt van uitgegaan dat er een externe begeleider komt, die zowel je dochter begeleidt, als problemen met en van ouders kan bespreken voor zover deze de zorg voor je dochter betreffen. Als je jezelf gaat uitbetalen komt er geen nieuwe indicatie op het moment dat de nu afgegeven indicatie is verlopen. Hoe langer de indicatie geldig is, des te langer kan je wel jezelf inhuren, maar, nogmaals: daar is deze indicatie (voor zover ik het uit jouw mail kan opmaken) dus nadrukkelijk niet voor afgegeven.
   Ik hoop dat je hier wijzer van bent geworden. Anders hoor ik het graag.

 11. Hallo,

  Mijn zoon heeft een verstandelijke beperking. Hij heeft een IQ van 55.
  Graag zou ik PGB voor hem aanvragen om bv gebruik te kunnen maken van een zorgboerderij.
  Heeft hij recht op PGB?
  En waar vraag ik dit aan?

  mvg,

  • Beste Jeannette, je kunt een indicatie aanvragen voor awbz-zorg bij het ciz, zie http://www.ciz.nl. Of hij recht heeft op een pgb kan ik niet beoordelen, dat doet het zorgkantoor. Begin met het inventariseren van alle zorgmomenten, zodat je weet hoeveel zorg je zoon nodig heeft. Laat je bij het aanvragen van een indicatie bijstaan door iemand die er verstand van heeft, bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar. Adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden
   Succes!

 12. hallo
  mij vraag
  ik heb mij dochter van 6 jaar ,zij geboren met syndroom van down
  ik heb een indicatiebesluit van pgb maar ik ben niet eens over uren omdat mij dochter veel help nodig en de report van school haar ontewinkling is voor kin van 2 of 3 jaar en ik kreeg persoonlijk verzorging klasse 3 en begeleiding klasse 2 de alle uren per week is 9,18 en ik ben niet eens wat ik moet doen
  bedankt
  gr lond

  • Beste,
   als je het met de indicatie niet eens bent kan je bezwaar aantekenen. Houd er rekening mee dat er van ouders verwacht wordt dat zij hun kinderen in iedere geval tot 1 uur extra zorg per dag moeten geven, zonder dat er een indicatie voor wordt gegeven. Je hebt nu een indicatie gekregen waarmee je bijna uur extra zorg per week kunt inkopen. Als je advies wil over het bezwaar aantekenen raad ik je aan om contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar in jouw regio. Zie voor adressen: http://www.bmzm.nl/leden. Alle succes!

 13. Hoi

  Kan ik zelf begeleiding individueel geven aan mijn 17jarige zoon?

  Nu doet mijn moeder dat, maar ik wil het graag zelf overnemen als dat kan….

  Groetjes

  • Beste Gitte,

   ja hoor , mits je maar een contract maakt waarin jouw uren en salrais worden benoemd is dat geen probleem. Doe dat wel liefst voor 31 december, want per 1 januari worden de regels strenger voor zorgverleners bij nieuwe pgb’s. Hierover berichtte ik in mijn nieuwsbrief van afgelopen week. Weliswaar is hier bij jouw zoon geen sprake van maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Fijne feestdagen!

 14. Een vraagje,

  Ik zorg al ongeveer 5 jaar voor me moeder die chronische ziek is
  zij krijg daarvoor PGB die ze aan mij uitbetaald,
  nou is de afgelopen jaren de zorg zwaarder en meer geworden en denk dat ik meer PGB hoor te krijgen ervoor..
  Hoe kan ik dat aanvragen en waar?

  Ik ben 25 en doe mantelzorg 24/7 nu dus verdien naar mijn idee wel wat meer..

  Vriendelijke Groet,
  Jane

  • Beste Jane,
   Je kunt een herindicatie aanvragen voor je moedert, en aangeven waar de zorg zwaarder is geworden. Een mantelzorgmakelaar kan je daarbij helpen. Kijk voor een mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt op http://www.bmzm.nl/leden

 15. Beste Freke,

  Ik heb een zoon van 5 met ADHD en ASS indicatie. Nu heeft Jeugdzorg voor BG groep en Logeeropvang een indicatie AWBZ ZiN afgegeven, echter heel erg minimaal. Kan ik ergens een schema vinden waar ik zelf kan berekenen hoeveel uur/klasse ik recht op heb?
  En hoe zit dat met kinderopvang als je kind niet welkom is op een gewone BSO ivm zijn indicatie en hij dat ook niet aankan ivm prikkels en groepsgrootte enz? AWBZ kan hiervoor niet gebruikt worden, maar UWV verplicht tot werken! Kan ik nog op enige regeling aanspraak maken??

  • Beste Familie,
   Jeugdzorg indiceert, en bepaalt dus waar je recht op hebt… het is niet anders.
   Ik adviseer je om contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar in jouw regio, die kan op maat voor je uitzoeken wat er mogelijk is. Kijk voor adressen op http://www.bmzm.nl/leden

 16. Hallo,

  Mijn broer heeft een PGB, nu heeft hij zorgbegeleiding wat eigenlijk niet goed bevalt. Is het ook mogelijk om zelf de begeleiding in handen te nemen?? Mijn moeder doet nl heel wat meer dan de zorgbegeleiding… Aangezien dit al het 2e kantoor is, is het vertrouwen nu wel een beetje weg. Zo ja, waar zou zij het beste nadere informatie hierover in kunnen winnen? Alvast bedankt voor de reactie.

  • Beste Micha,
   jazeker kan jouw moeder jouw broer begeleiden tegen betaling uit het pgb.
   Meer informatie hierover kan een mantelzorgmakelaar je geven.
   Kijk voor adressen in jouw regio op http://www.bmzm.nl/leden
   Nog even een vraag van mij:
   wie is de verstrekker van het pgb? Het zorgkantoor of bureau jeugdzorg?
   Hartelijke groet
   Freke Schoemaker
   mantelzorgmakelaar

 17. Indicatie gekregen, 3 uur individuele begeleiding en 2 dagdelen groepsbegeleiding.
  Nu heb ik te horen gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor een PGB maar voor zorg in natura. Ik las laatst dat indien je partner al een PGB heeft jezelf ook in aanmerking komt voor een PGB. Klopt dit?
  Ik zou het prettiger vinden als ik zelf een persoon kan aanwijzen die mij zorg kan verlenen. Bestaat daartoe een mogelijkheid?

  groet

  • Beste Jan,
   Bij de VPZ-regeling was het inderdaad zo dat je een vpz kon krijgen als het totaal aantal uren geindiceerde awbz-zorg in een huishouding/gezin hoger uitkomt dan 10 uur per week. Of dit ook geldt voor de huidige pgb-regeling durf ik zo niet te zeggen.
   Ik ga het uitzoeken en plaats het antwoord hieronder en op mijn website familycaresupport.nl!
   Met vriendelijke groet
   Freke Schoemaker

   • Dag Jan,
    Jij hebt 5 uren begeleiding (1 dagdeel telt als 1 uur), je mag inderdaad de uren van jouw gezinslid optellen bij deze indicatie,
    zoals je kunt lezen op de website van Per Saldo:
    Alleen Begeleiding, alleen een pgb bij minstens 10 uur Begeleiding per week. Hoe tellen de uren Begeleiding?
    Eén dagdeel Begeleiding Groep (dagbesteding) telt voor de telling mee als één uur. Dus als u een indicatie hebt van 9 dagdelen Begeleiding Groep, telt dit als 9 uur Begeleiding.
    Als u geen indicatie voor andere zorg hebt, zoals Persoonlijke Verzorging of Verpleging, is dat te weinig voor de aanvraag voor een pgb, ténzij meer mensen binnen het gezin een indicatie hebben voor Begeleiding.
    Gezinsleden mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Komen ze daarmee boven de 10 uur, dan kan er wel een pgb worden aangevraagd.

    Heeft een gezinslid al een pgb dan komt een ander gezinslid met een indicatie minder dan 10 uur per week enkel en alleen voor begeleiding, automatisch óók in aanmerking voor een pgb.
    Een eventuele indicatie voor Kortdurend Verblijf telt niet mee bij het optellen van de uren.
    zie: http://www.pgb.nl/nieuw-wat-verandert-de-komende-jaren/2013-voor-mensen-die-voor-het-eerst-een-pgb-willen-aanvragen

 18. Beste mensen

  Ik had en vraagje bij mijn moeder is bekend dat zij gewrichtsslijtage heeft aan haar hand komt ze in aanmerking voor pgb ??

  Gr jacob

  • Beste Jacob,
   Bedankt voor je vraag.
   Ik kan echter niet beoordelen of je moeder in aanmerking komt voor een pgb,
   want dat is afhankelijk van haar behoefte aan zorg.
   Die zorgbehoefte wordt vastgesteld door het CIZ.
   Een aanvraagformulier kan je downloaden op http://www.ciz.nl/awbz-zorg/zelf-awbz-zorg-aanvragen.
   Maar ik adviseer je om eerst een gesprek aan te gaan met een mantelzorgmakelaar in jouw regio:
   die kan je helpen bij de voorbereiding van de indicatieaanvraag.
   Adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden
   Succes!

 19. Hallo, ik kamp al jarenlang met depressie paniekstoornis/angststoornis.Nu heb ik gehoord over pgb.Mijn partner die lijdt al jarenlang aan depressie panieksoornis/angststoornissen.Hij slikt ook medicijnen ervoor.Nu is er in het verleden ook manisch vastgesteld en is een aantal keer in het verleden opgenomen geweest omdat het slecht ging (zelfmoordgedachten die gelukkig niet terug gekomen zijn) sindsdien zorg ik ervoor naast mijn baan dat hij zijn medicijnen inneemt, eet, drinkt, doucht, kleren klaar liggen,ik ga mee naar afspraken, samen boodschappen.Ik ben veel met haar bezig en offer mijzelf op. Dat doe ik naast de zorg van onze kinderen.Nu heb ik gehoord over pgb.Komen wij hiervoor in aanmerking?

 20. Hallo,

  Mijn moeder heeft zojuist een indicatie ontvangen voor klasse 2, ind. Begeleiding vanuit een pgb. Tot nu toe heb ik de zorg op me genomen maar doordat ik 5 dagen in loondienst werk en ook nog zzp-er ben Trok ik dat niet meer. Ik ga nu contact opnemen met het zorgkantoor. Zou er een mogelijkheid zijn om een dag minder te gaan werken en minder tijd in mijn bedrijf steek om mijn moeder te begeleiden? Gr Mike

  • Beste Mike, Heeft je moeder inderdaad een pgb voor begeleiding gekregen? Bijzonder! Het pgb is inderdaad uitgevonden om naasten in de gelegenheid te stellen zorg op maat te verlenen tegen betaling, zodat inkomsten-derving (gedeeltelijk) kan worden gecompenseerd. Laat je niet uitsluitend door het zorgkantoor voorlichten, want die adviseren niet altijd even to the point. Wil je meer weten stuur me dan een dm, of zoek een mantelzorgmakelaar in jouw regio, zie http://www.bmzm.nl/leden. Succes!

 21. Beste Freke,

  Mijn moeder heeft fibromyalgie, haar ziekte is in 2004 vastgesteld. Sindsdien werkt ze niet meer omdat zij 80-100% arbeidsongeschikt is. İk woon bij haar en sinds 2004 doe ik alles voor haar bijv. huishouden, boodschappen, administratie van haar kortom alles wat zij niet kan vanwege haar gezondheidsproblemen. İk ben pas op de hoogte gebracht over PGB en wil graag weten of mijn moeder recht op PGB heeft?

  Alvast bedankt,

  • Hoi,
   of jouw moeder recht heeft op een pgb wordt bepaald door de indicatiesteller van het ciz, waar je de indicatie voor awbz-zorg moet aanvragen. Awbz-zorg is: persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging (en behandeling). Of jouw moeder zo’n indicatie krijgt hangt af van haar zorgbehoefte. De boodschappen en de administratie is geen zorg, want hiervoor bestaan zogenaamde “voorliggende voorzieningen”:, daarvoor kan ze iemand inhuren (bv een administratiekantoor of een boodschappendienst). Als ze door jou (alleen maar) wordt begeleid bij die dingen is een indicatie wel mogelijk, voor begeleiding, die gericht is op het (weer) zelf leren doen. Het huishouden is een apart verhaal: huishoudelijke hulp kan worden aangevraagd bij de gemeente, maar als er een gezonde huisgenoot is (jij zelf dus in dit geval) is de kans op een indicatie hiervoor zeer klein. Vraag meer informatie aan bij een mantelzorgmakelaar in jouw regio: zie http://www.bmzm.nl/leden

 22. onlangs heeft mijn dochter de diagnose gekregen ADD en NAH ( niet aangeboren hersenletsel ) en heeft verbaal een iq tussen de 56 en 72 , mijn vraag is er een mogelijkheid om een PGB aan te vragen bij CIZ … graag hoop ik wat meer duidelijkheid te mogen krijgen

  Lindsey

  • Beste Lindsey, het hangt er van af waarvoor je een indicatie wil aanvragen. Is dat voor begeleiding dan wordt een pgb moeilijk, gaat het over persoonlijke verzorging dan maak je wel een kans. Bereid de aanvraag eventueel samen met een mantelzorgmakelaar voor! Adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden

 23. Goedemorgen,

  Even een vraag. Mijn partner en ik werken beide fulltime. We hebben 4 kinderen in de puberteit, waarvan de 1 na jongste ADHD en Pdd-nos heeft. Ze is nu bijna 13 en gaat naar het VMBO. Hoewel het al veel beter gaat, gezien ze wat ouder wordt, merken we dat we door het fulltime werken aan het eind van de dag bijna geen energie meer over hebben om haar de aandacht te geven die ze verdient (let wel, dit is vele malen meer aandacht dan normaal gesproken) en ook logischerwijs vraagt. We hebben geen behoefte aan opvang o.i.d. Voorheen heeft ze wel eens aan logeerweekenden meegedaan, maar dat vond ik maar niets, was ze een heel weekend weg. Wel zou ik graag een paar uurtjes minder gaan werken, zodat ik haar na school al de benodigde aandacht kan geven. Echter financieel gezien is dat niet haalbaar voor ons met 4 schoolgaande kinderen en alimentatie die we moeten betalen aan de ex van mijn partner. Zijn hier mogelijkheden voor?

  • Dag Bianca,
   je kunt een indicatie aanvragen voor awbz-zorg bij Bureau Jeugdzorg. Als je dochter een indicatie krijgt kan dat mogelijk als pgb worden toegekend. Dan kan je dochter jou betalen voor de zorg die je biedt. Ik vrees echter dat de kans op een indicatie in jullie geval niet heel groot is. Neem contact op met Bureau Jeugdzorg in jouw regio om te informeren naar de procedure die je moet volgen om een indicatie aan te vragen. Alle succes gewenst.

 24. Hoe werkt het met het aanvragen van een pgb voor een kind met asperge en tevens verschillende soorten van epilepsie, en dan ook de verantwoordelijkheden?

  • Dat is nogal een complexe vraag.
   In dit jaar hangt dit nog af van het vastgestelde IQ van het kind:
   is dit lager dan 70 dan kan je de aanvraag via CIZ doen, is het hoger dan 70 dan gaat de aanvraag via Bureau Jeugdzorg.
   Je kunt bij deze instanties informeren naar de procedures.

 25. Hallo,

  Ook ik heb een vraag. Een familielid van 29 jaar heeft na jarenlange discussies eindelijk op papier ontvangen dat hij het autisme spectrum stoornis heeft. Jarenlang is het mis gegaan, hij woont officieel op zichzelf maar dit kan hij allemaal niet aan. Werken gaat ook steeds mis omdat hij zichzelf minderwaardig voelt. Ook gesprekken voeren en contacten onderhouden gaat mis. Nu zijn wij op zoek naar goede begeleiding. Begeleid wonen zijn we bijvoorbeeld al mee bezig. Welke begeleiding kan een instelling hem nog meer bieden? En welke instellingen zijn dit? Moeten we eerst ook een indicatie voor hem aanvragen?

  Ik hoor graag van u!

  • Hallo Simone, Ja zeker een indicatie aanvragen bij het CIZ! Het zorgkantoor kan je vertellen welke zorg er in jullie regio voorhanden is en wat zij te bieden hebben. Je kunt ook een mantelzorgmakelaar in jouw regio raadplegen, zie http://ww.bmzm.nl

 26. Goedendag,

  Ik heb een dochtertje van 6 die volgende week zeer waarschijnlijk de diagnose pdd nos + adhd gaat krijgen. Daarnaast is zij uitzonderlijk hoogbegaafd, wat ook erg veel gedragsproblemen met zich mee brengt.

  Denkt u dat wij nog in aanmerking kunnen komen voor een pgb?
  Wij zouden namelijk erg graag, naast begeleiding thuis, het therapie begeleidingshond traject met haar in willen gaan.Zij zal daar namelijk ontzettend veel baat bij hebben.

  • Bedankt voor je vraag.
   Uit je mail begrijp ik niet goed of er nu al een indicatie is voor begeleiding of dat je die nog gaat aanvragen.
   Met de diagnose in de hand kan je een indicatie voor zorg aanvragen bij Bureau Jeugdzorg.
   Of een pgb ook gebruikt mag worden voor een therapie begeleidingshond traject betwijfel ik.
   Dit kan je navragen bij Bureau Jeugdzorg, maar dat zou ik pas doen nadat de indicatie is gesteld.
   Anders loop je risico dat de indicatie wordt afgewezen omdat je die aanvraagt voor iets dat niet met een pgb betaald mag worden.
   Alle succes!

 27. Onze dochter is onlangs met 26 weken geboren, ze heeft ernstige bpd en is nu eindelijk thuis, maar met zuurstoftherapie. Ze hebben in het ziekenhuis geregeld dat we thuiszorg krijgen 32uur in de week, we hebben ciz indicatie. we willen een deel van de zorg zelf gaan doen, komen wij ook in aanmerking voor pgb? ik wil dan ook langdurig zorgverlof opnemen. Dit omdat onze dochter alleen naar een medisch kinderdagverblijf moet en die niet bij ons in de buurt zit.

  m.v.g.

  Monique

  • Een indicatie voor awbz-zorg kan zeker worden omgezet in pgb, je kunt propoberen of dit vanaf dag 1 als pgb kan worden uitgekeerd, als er nog geen zorg in natura is ingezet.

 28. een vraag……
  mijn zoon zit in een instelling,heeft hulp nodig,komt om de week een weekend na huis,en met vakanties,ik kan helaas geen leuke dingen doen met hem,we zitten in de bijstand……kan ik voor hem wat aanvragen dat we leuke dingen voor hem kunnen doen,hij moet al een eind reizen om na ons toe te komen,wat moet ik doen,ik krijg wel een dubbele kinderbijslag,maar ben 65 euro kwijt aan de instelling,blijf niks van over,dan moet ik nog kleding kopen,spullen voor school,kan jij mij helpen,wat moet ik doen,stel dat ik een aanvraag kan doen,en krijg een bijdrage voor me zoon van bijna 15,word dat weer niet gekort op onze uitkering wwb?

  • Beste mijnheer of mevrouw De Vries,
   als uw zoon al in een instelling woont heeft hij al een (CIZ- of Jeugdzorg-)indicatie voor zorg, neem ik aan. Dat is dan zorg in natura (zin). Zonder uw situatie precies te kennen kan ik u slechts adviseren om een afspraak te maken bij uw gemeente, bij het loket wmo (voor mantelzorgondersteuning) en/of bij sociale zaken, waar u mogelijk een toelage kunt aanvragen omdat u een laag inkomen heeft. Voor minima hebben gemeenten meestal wel een potje. Al zal er wel verschil zijn of het voor noodzakelijke uitgaven is (kleding en schoolspullen) of voor ontspanning. Ook kunt u eens kijken of er in uw gemeente een afdeling is van Stichting Leergeld. Zij geven waar mogelijk ook financiële ondersteuning. Voor een meer persoonlijk advies kunt u mij mailen op mantelzorgmakelaar@familycaresupport.nl

 29. Hallo,
  Ik heb een vraag t.b.v. mijn moeder. Ze heeft een hersentumor. Mijn vader zorgt voor haar, maar uiteindelijk zal ze overlijden aan de tumor. Sinds twee weken kan ze niet meer lopen of staan, dus de verzorging wordt nu wel erg lastig voor mijn 63-jarig gepensioneerde vader. Hij STAAT erop zijn plicht te voldoen aan mijn 60-jarige moeder. Maar ik zie hem ook lijden. Maar omdat er wellicht ook hulpmiddelen beschikbaar zijn voor mijn moeder (en vader), denk ik dat deze hulpmiddelen misschien van een PGB betaald kunnen worden. Eventueel ook wat extra hulp(niet van de thuiszorg, want dat werkt niet in de praktijk). Thuiszorg komt soms om 10uur aankakken als mijn vader al ontbeten heeft. En dat ontbijten wil hij graag samen blijven doen, dus dan laat hij haar niet liggen tot er eindelijk iemand is.
  Maar goed mijn vraag is eigenlijk hóe en of we PGB aan kunnen vragen.

  Gr. Felie

  • Beste Felie,
   ook het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) begint met het aanvragen van een CIZ indicatie voor zorg. Bij die aanvraag kan je aangeven of je zorg in natura wil (afgekort: zin) of een pgb. Voor meer informatie over de CIZ-indicatie kan je mijn andere website raadplegen: http://www.allesovermantelzorg.nl of de website van het CIZ: http://www.ciz.nl.
   Als je nog vragen hebt hoor ik het graag.
   Veel sterkte!

 30. Wij zijn nog helemaal onbekend met PGB, toevallig vroeg mijn zus of we voor onze zoon van 8 ook PGB krijgen…….omdat vriendinnetjes van haar dochter ook dit kregen, en onze zoon toch ook behoorlijk bij allerlei therapeuten loopt en het revalidatiecentrum.
  Hij heeft de indicatie DCD en daarnaast vermoedelijk (PDD-NOS / Asperger / ADD??)
  We zijn praktisch zijn hele leven al bij fysio, ergo, kinderarts, revalidatiearts (DCD-Diagnose) en nu bij een orthopedagoog (vanwege de psychische problemen die hij vanwege DCD ervaart), dit alles is allemaal op een halfuur rijden van ons huisadres. Niet te doen met schoolgang en clubjes etc.
  Ik wilde eigenlijk een sociale-vaardigheidstraining dichtbij huis voor hem zoeken, maar bleek niet vergoed door verzekering. Dus gaan we dit maar weer doen bij het revalidatiecentrum op 20 km afstand. Maar wenselijk is deze grote afstand niet.
  Komt mijn zoon in aanmerking voor vergoeding vanuit PGB om zijn zorg elders te kunnen krijgen (dichterbij huis)???

  • Hallo Anne-Marie,
   sorry voor mijn late reactie, ik was op vakantie…
   Voor de begeleiding van je zoon kan je bij Bureau Jeugdzorg een indicatie aanvragen. Als het je lukt om daarvoor een pgb te krijgen ( vanaf volgend jaar kan dat weer bij een indicatie voor minder dan 10 uur per week). een pgb wordt echter nooit verstrekt voor behandeling. Wie vergoedt de training in het revalidatiecentrum? Is dat awbz-zorg? dan kan je hierover in gesprek gaan met Jeugdzorg. Als het behandeling is die door de verzekeraar wordt vergoed is een pgb uitgesloten.
   Als je nog vragen hebt hoor ik het graag.

 31. geachte heer of mevrouw op 1 juni is mijn vrouw plotseling in elkaar gezakt en ze is met ambulance naar ziekenhuis beland en soort beroerte gehad uiteindelijk mog ze na 18 dagen naar huis zonder resultaat helaas maar sinds 1 juni tot heden moet ik voor haar zorgen want in begin kon ze helemaal niks doen nu kan ze eindelijk lopen en trap lopen lukt nog niet maar gaat wel steeds beter heb via mijn werk wat zorg verlf gekregen maar moest veel van mijn verlof dagen inleveren kan dus straks helemaal niet op vakantie mijn vraag is kan ik dan in aanmerking komen voor hulp of voor vergoeding ?want ik heb hele maand juni en tot 15 juli niet kunnen weken wegens gezondheid van mijn partner hoop dat ik u voldoende hebt geinformeerd met vriendelijke groeten .

  • Beste Haydar,
   Als uw echtgenote een beroerte heeft gehad zou het logisch zijn geweest als zij in een revalidatiecentrum had kunnen revalideren. Ik vind het echt een vreemde zaak dat de transferverpleegkundige van het ziekenhuis waar uw vrouw opgenomen is geweest niets heeft geregeld voor thuiszorg en/of revalidatie.
   Goed dat u zorgverlof heeft kunnen opnemen, maar het is nu inderdaad de hoogste tijd voor andere stappen:
   Uw vrouw kan het beste bij het ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) een aanvraag indienen voor awbz-zorg. Hoe dat moet staat op de website van het ciz (http://www.ciz.nl). Dat is echter een langdurige kwestie: het ciz mag zes weken wachten met indiceren, en na het indicatiegesprek er zes weken over doen om tot een besluit te komen… dan zbent u alweer 12 weken ( 3 maanden!) verder.
   Ik raad u daarom aan om voor hulp en ondersteuning contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar.
   U vindt een adres bij u in de buurt op http://www.bmzm.nl/leden.
   Ook kunt u zich melden bij het wmo-loket van uw gemeente en daar uw situatie voorleggen en informeren wat de mogelijkheden zijn.
   Of u kunt rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorg-organisatie in uw woonplaats, mogelijk kunnen zij voor een indicatie zorgen en direct zorg (in natura) inzetten.
   Veel sterkte gewenst!

 32. Hallo mijn vraag is kom ik in aanmerking voor pgb mijn zoon van 13heeft adhd odd en een eq van 61en zit op speciaal onderwijs renn4 is angstig wil niet bij vreemden zijn ik kan haast werken omdat mijn zoon veel aandacht nodig heeft gr m de vries

  • Beste M, of jouw zoon in aanmerking komt voor een pgb begeleiding kan alleen het CIZ beoordelen. Ik begrijp goed dat hij veel aandacht nodig heeft. De vraag is echter of het CIZ ook van oordeel zal zijn dat hij meer extra aandacht en zorg nodig heeft dan een uur per dag: want dat is de ondergrens van de zorg die geindiceerd kan worden. Je kunt misschien het beste even contact zoeken met een mantelzorgmakelaar in jouw regio, om je kansen voor een positieve indicatie in te schatten. Adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden. MEE kan jou ook eventueel helpen. Maar de volgende vraag is of je dit jaar nog een pgb voor die zorg (begeleiding) zult kunnen krijgen. Voor minder dan 10 uur begeleiding per week wordt in principe geen pgb meer gegeven…. Jouw gemeente heeft overigens ook een taak in het ondersteunen van mantelzorgers, dus je kunt ook advies vragen bij het wmo-loket van jouw gemeente. Ik hoor graag nog van je wat je ervaringen zijn!

 33. Beste,

  Mijn zoon van 9 jaar met ADHD heeft een PGB voor groep met vervoer klasse 2. Nu stopt dit in oktober en vanaf 2014 zullen we hier geen recht meer op hebben ivm 10 uurs regel. Nu heeft mijn zoon heel veel persoonlijke verzorging nodig omdat hij dit zelf niet kan. Nu wil ik een herindicatie aanvragen voor persoonlijke verzorging maar kan op de formulieren voor een herindicatie via bureau jeugdzorg hierover niets vinden. Kan ik dit zelf erbij schrijven of is het niet eens mogelijk om via bureau jeugdzorg persoonlijke verzorging aan te vragen? Is het verstandig om dit nu al aan te vragen of kan ik beter wachten tot oktober?

  • Beste Lizzy,

   bedankt voor je vraag. Ik raad je aan om nu aan de slag te gaan met een herindicatie, en niet te wachten tot oktober. Bedenk wel dat persoonlijke verzorging van kinderen vaak wordt gerekend tot “gebruikelijke zorg”. Zorg dus dat je een duidelijk overzicht hebt van de zorg die jouw zoon nodig heeft bij zijn persoonlijke verzorging. Probeer eens een week lang alle zorgmomenten bij te houden, zodat je een duidelijk beeld hebt van de tijd die zijn verzorging extra kost boven de normale zorg voor een 9-jarige. Verwacht wordt overigens dat je een uur extra zorg per dag inzet zonder dat de overheid daarvoor moet bijspringen….
   Misschien dat daarom ook geen mogelijkheid op het aanvraagformulier is te vinden voor de aanvraag van persoonlijke verzorging. Stel een brief op die je als bijlage bij de aanvraag voegt, en vertel daarin wat je niet op het aanvraagformulier kwijt kunt.
   Vraag eventueel een mantelzorgmakelaar om hulp; adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden
   Alle succes gewenst.

   • Beste Freke,

    Bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik was al van plan om een dag en week indeling bij te voegen zodat duidelijk wordt dat hij boven gebruikelijke zorg nodig heeft. Ik heb al contact gehad met jeugdzorg en ik wordt vrijdag teruggebeld met antwoord op mijn vraag of ik persoonlijke verzorging aan kan vragen via jeugdzorg. Ze konden me hier zo snel geen antwoord op geven. Blijkbaar wordt dit niet dagelijks aangevraagd. Ik ga dan maar zo snel mogelijk aan de slag met de herindicatie en wacht niet tot oktober. Nogmaals bedankt!

    Groetjes Lizzy

  • Ik heb een zus die verstandelijk beperkt is en in een instelling woond. Ze heeft een zzp 6 . Zou het mogelijk zijn een pgb te krijgen en zelf de zorg gedeeltelijk zelf te doen en zorg inkopen. Ik werk nu als begeleiding in de ambulante bege en denk dat ik veel meer te bieden heb voor mijn zus.
   Ik weet er alleen te weinig van.
   Kan iemand mij advies geven. Gr Petra

   • Beste Petra,
    de meningen hierover lopen uiteen, maar voor zo ver het mij bekend is kan een zzp alleen maar helemaal als pgb of helemaal als zorg in natura worden verstrekt.
    Als jij dus als zorgverlener voor je zus wil werken zal het hele pakket moeten worden omgezet in pgb. Het is de vraag of jouw zus dan in de instelling kan blijven wonen waar ze nu is, want vaak bieden zorg-in-natura-aanbieders alleen maar een volledig pakket aan. Allereerst zou je dus kunnen informeren naar de mogelijkheden binnen de instelling waar jouw zus nu woont. Je kunt ook eerst informeren bij andere wooninitiatieven, zoals bijvoorbeeld een Thomashuis, hoe daar gewerkt wordt en wat de mogelijkheden zijn. Je kunt voor ondersteuning en advies terecht bij een mantelzorgmakelaar, zie ook http://www.bmzm.nl/leden

 34. hallo
  ik heb een dochter met adhd en gedesoriënteerde hechtingsstoornis.. ongeveer 5 jaar geleden had ik meer dan 30 uur pgb in persoonlijke en ondersteunende begeleiding en nog iets (ben even vergeten wat precies).. Sinds 3 jaar krijgt ze nog maar 9 uur/week, ik val dan net buiten de TOG regeling en Bureau Jeugdzorg wil dit niet verhogen naar 10 uur.. terwijl ik al met 21 uur achteruit ben gegaan… Afgelopen januari 2013 heb ik weer een verlenging voor mn dochtertje haar pgb gehad van 2 jaar en nu lees ik dat de grens in 2014 10 uur is. Verlies ik dan volgend jaar het pgb voor mn dochter of omdat ik een indicatie heb voor 2 jaar, loopt deze dan door tot eind 2014?
  Ik hoop het laatste,
  groetjes, ursula

  • Beste Ursula,
   Ik vrees dat ik je moet teleurstellen: zoals de zaken er nu voor staan zou je zelfs nu al geen pgb meer voor begeleiding kunnen krijgen omdat de indicatie minder dan 10 uur is. Mogelijk val je in een overgangsregeling omdat het bij je dochter om een herindicatie gaat. Het is precies zoals je schrijft: in de afgelopen 5 jaar zijn de indicaties enorm teruggeschroefd. Ik vermoed dat Bureau Jeugdzorg met opzet onder de 10-uurs-grens indiceert, om zo te voorkomen dat er nog een pgb verstrekt kan worden. Omdat je waarschijnlijk niets hebt aan zorg in natura, of geen passende zorg in natura zult kunnen vinden “vervalt” dan straks jouw zorgvraag: weer 9 uur zorg bezuinigd!
   Komende maandag 10 juni wordt er in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over de langdurige zorg. Het wordt erop of eronder voor het “kleine begeleidings-pgb”. Laten we hopen dat alle lobby toch zal helpen om het pgb voor minder dan 10 uur begeleiding te behouden!

 35. Ik heb een vraagje:ik heb indicatie van Ciz met terugwerkendekracht gekregen op 8-02-2013 beg.indvl. En beg.groep klasse 2 en klasse 8 .begindatum:16-10-2012 einddatum:15-10-2027 .samen is meer dan 10 uur per week..ik ga in het kort vertellen..ik krijg vanaf 1-10-2012 al zorg functie begleiding na dat ik paar zorgverleners langs liep die zorg in natura geven (3 in totaal waar ik mee contact had)alle 3 hadden ze verschillende reactie’s dus bij de 4de is me wel gelukt om de juiste zorg te vinden alleen die ondersteund alleen pgb.dus op 18-08-2013 ging ik omzetting van natura in pgb aanvragen..die werd geweigert omdat ze vonden dat ik op geluidsbarrière en gevoelsmatig afging dus dat was geen reden om jou pgb te geven.dus ik had bezwaarschrift gestuurd met een brief en facturen vanaf 1-10-2012 ,en had hun precies verteld hoe het ging, ik had ook gezegd dat ik het vind dat het niet op gevoeligheid en geluidsbarrière te maken heeft.4 weken later krijg een brief van afdeling bezwaar,ik moest het bewijsstukken opsturen dat ik die zorg in natura niet in natura kan krijgen …ik had had afdeling bezwaar gebeld ..en zei is dat gewoonlijk?van waar moet ik bewijsstukken gaan halen ?in iedere geval ik had gezegd ik ga mee werken maar ik denk niet dat dr zorgverleners mee gaan werken want ze zijn niet verplicht namelijk…en ik had gelijk niemand van de 3 zorgverleners wil op papier zetten wat het is gebeurd in tussen 23-11-2012 en 29-11-2012 dat zijn de datums waar ik contact had met zorgverleners die zorg in ZIN ondersteunen…ik had zelfs met een medewerker gebeld van afd.bezwaar toen ik bij een van die zorgverleners was om toch te laten horen dat ze het niet op papier willen zetten…toen zij de medewerker nou schrijf gewoon een brief en zet erop dat het is geweigert om bewijstukken mee te geven …ik had ook op de brief gezet ik mag natuurlijk niet de dupe van zijn als de zorgverleners niet mee werken om iets op papier te zetten maar jullie kunnen altijd nog zelf contact opnemen(wat eigenlijk niet mag)
  Mijn vraag is nu :mag afd. Bezwaar van zorgkantoor zomaar zulke dingen vragen zelfs na mijn uitleg in de bezwaarschrift hoe het is gegaan?want ik heb de indruk dat ze mij niet geloven of zo…
  Alvast bedankt voor uw antwoord

  • Je vraag is me niet helemaal duidelijk, maar ik doe een poging:
   moet je bewijzen dat je geen zorg in natura kunt inkopen?
   Volgens mij geef je de oplossing zelf al aan: schrijf een brief aan het zorgkantoor waarin je aangeeft welke zorgaanbieders je hebt gevraagd om zorg in natura aan te bieden, en dat deze zorgaanbieders niet bereid zijn om daar bewijsstukken van mee te geven. Daarbij zoveel mogelijk gegevens vermelden, zoals naam, adres, woonplaats, tel.nr , emailadressen, kvk-nummers, datum van jouw contact met hen, met wie heb je contact gehad etcetera.
   Probeer elke emotie in je brief te vermijden, want het zorgkantoor kan niks met emoties als “ik mag niet de dupe worden van..enz”.
   Dat je de indruk hebt dat het zorgkantoor je niet gelooft “op je blauwe ogen” zou kunnen kloppen: er zijn altijd wel slimme jongens/meisjes die met smoesjes proberen pgb-gelden los te peuteren, niet om zorg mee in te kopen maar om hun zakken mee te vullen: misbruik en fraude.
   Vandaar dat het zorgkantoor grondig controleert of er genoeg moeite is gedaan om zorg in natura in te kopen.
   Mocht ik je verkeerd begrepen hebben hoor ik het graag.
   Alle succes gewenst.
   Freke Schoemaker

   • bedankt voor uw antwoord ,nu weet ik waarom zo moeilijk doen …jammer dat er altijd mensen bij zijn die kapot maken voor anderen :-(
    Nou dat ik het weet vind ik het niet erg dat ze zo grondig gaan onderzoeken..alleen vind ik het jammer dat er geen wet is die zorgverleners verplicht om als iemand bewijsstuk vraagt waar het blijkt dat ze geen zorg kunnen verlenen voor die persoon.fijne dag nog

 36. Hallo,
  Mijn dochter met downsyndroom, verstandelijk 5 jaar heeft individuele begeleiding klasse 3: 4 tot 6,9 uren en persoonlijke verzorging klasse 4: 7 tot 9.9 uren per week. Raakt zij nu haar PGB kwijt?

  • Hallo,
   bedankt voor je vraag. Omdat jouw dochter ook een indicatie heeft voor persoonlijke verzorging behoudt zij gelukkig haar pgb.

 37. ik heb een indicatie gekregen van 3uur per week dus minder dan tien uur en nou zegt de zorgkantoor je krijgt geen pgb omdat het minder dan 10uur is.
  mag ik nog wel zelf iemand zelf uitkiezen die mij komt helpen een goeie vriend ?
  hoor graag van u.

  • Beste Laila,
   als de indicatie is afgegeven voor begeleiding is het inderdaad regel dat dit alleen als zorg in natura kan worden gebruikt. Is de indicatie voor persoonlijke verzorging dan kan het wel als pgb. Een onbegrijpelijke beleidsmaatregel in het kader van de bezuinigingen, waartegen door allerlei belangenorganisaties nog steeds wordt geprotesteerd, maar voorlopig zit de wetgeving nog zo in elkaar, helaas. Alle succes!

 38. Goeiedag, ik wil iets navragen we zijn al geruime tijd bezig met zin omzetten naar pgb we hebben een indicatie met in totaal max 10,8 uur verzorging en begeleiding,

  Het 10 uurs norm gaan we dus voorbij maar nu las ik ergens dat zorgkantoor het gemiddelde neemt dus als we zorg voor 4,2 tot 6,9 uur max hebben gekregen van CIZ dan kunnen ze zeggen nou we doen 5,5 uur mag dat zomaar?

  • Beste Belinda, de 10-uur-nornm geldt alleen voor indicaties die uitsluitend begeleiding betreffen. Omdat er ook persoonlijke verzorging is geïndiceerd geldt het 10-uurs-criteium in jouw geval niet, en kan alles als pgb worden toegewezen. Succes!

 39. Hoe kan ik het beste een zorgplan opstellen voor iemand die alleen persoonlijke verzorging ontvangt? Ik vind het namelijk heel lastig om het te doen. Wat zou er in moeten staan?
  Alvast bedankt.

  • Beste Selma,
   In het zorgplan beschrijf je de zorg die geleverd moet worden, de te verrichten handelingen, en de tijd die dat in beslag neemt naar verwachting.
   Ook kan je er in beschrijven wie de zorgverlener(s) is (zijn), e
   hoe vaak deze komen en welk doel de zorg heeft.
   Kan je hiermee vooruit?
   Succes!

 40. Mijn moeder wordt 89 en woont zelfstandig. Doordat mijn zus haar overal bij helpt, kan zij zelfstandig blijven wonen.

  Boodschappen, huis schoon maken, wassen, naar kapper, naar specialist etc.

  Gelukkig heeft ze ook geen medische hulp (bijv. kousen aan-uittrekken) nodig.
  Er is geen medische indicatie .

  Hoe kan mijn zus zich registreren als mantelzorger?
  Of is het gewoon pech omdat mijn moeder ‘gezond’ is….

  Alvast bedankt voor uw medewerking.
  Fijne dag en met vriendelijke groet

  Hendrika

  • Beste Hendrika,

   waarom wil jouw zus als mantelzorger geregistreerd staan? En bij wie?
   Is het voor het mantelzorgcompliment?
   Dan is er inderdaad een zorgindicatie nodig!
   Lees voor meer informatie het artikel op http://www.allesovermantelzorg.nl/financieel/mantelzorgcompliment/
   Is het om uitnodigingen te ontvangen voor de Dag van de mantelzorg van de gemeente?
   Dan kan zij het beste een afspraak maken bij het wmo-loket van haar gemeente.

 41. Ik heb MS en ben 100% afgekeurd, en ik wil een pgb voor mij aanvragen. Ben alleenstaand en wonend. een goede vriendin van mij wil mij op bepaalde momenten wel helpen zij is zelf ook voor 50% afgekeurd, kan ik een pgb aanvragen voor haar zodat zij mij behulpzaam kan zijn. mijn fam. wens ik in deze niet te betrekken. hoe dien ik dit aan te pakken.

  • Beste Harrie,
   Je kunt voor jezelf (niet voor je vriendin!) een indicatie aanvragen voor awbz-zorg bij het CIZ (zie http://www.ciz.nl/awbz-zorg/zelf-awbz-zorg-aanvragen). Als de hulp die je nodig hebt niet uitsluitend begeleiding is kan je de zorg als een pgb aanvragen. Ook kan je voor huishoudelijke zorg een indicatie aanvragen, maar dan bij de gemeente.
   Je schrijft: “mijn familie wens ik hier niet in te betrekken”. Maar de overheid wil nu juist wel dat mensen die zorg nodig hebben hun familie wel bij de zorg betrekken…
   Op mijn andere website: http://www.allesovermantelzorg.nl kan je veel lezen over indicaties, zorg en pgb. Ook kan je daar gratis mijn ebook “zin en onzin over het pgb” bestellen. In dat ebook staat uitgebreide uitleg over het pgb. Alle succes!

 42. Mijn zus is 62 en heeft kort geleden chemokuren gehad en is pas voor de tweede keer geopereerd. Eerst is een gedeelte darm met de tumor verwijderd en afgelopen week de halve lever die erg veel uitzaaiingen had verwijderd. Het huishouden word haar nu wel te zwaar. Is het nog mogelijk om een pgb of WMO aan te vragen?

  • Gerrie, bedankt voor je vraag. Of jouw zus een indicatie voor (een pgb voor) huishoudelijke zorg kan krijgen is een beslissing van de gemeente waar ze woont. Er wordt dan gekeken wat zij zelf (nog) kan doen, en haar partner en/of familie die in de buurt woont. Hoe meer “familiehulp” (mantelzorg) er in de buurt te vinden is, hoe minder kans op een indicatie voor huishoudelijke hulp.
   je kunt dus het beste even contact met haar gemeente opnemen om te informeren hoe zij een indicatie kan aanvragen. Voor jou en je zus veel sterkte, en alle succes gewenst!

 43. ik heb momenteel mijn vader van 70 jaar in huis wegens zwaar overspannen ,en meerdere factoren .hij blijft zowiezo bij me totdat ie een huis heeft bij mij in de buurt .,en moet om hem blijven denken ,verzorgen enz…..
  heb ik recht op pgb

  en ik weet niet hoe ik zoiets moet aanvragen .ik woon in friesland heeft u tips voor me hoe ik zoeiets kan regelen

  • Anika, bedankt voor je vraag. Wat een belasting voor jou dat je je vader in huis hebt genomen. Je zult er, naast je gewone dagelijkse leven, best je handen aan vol hebben. Ik begrijp uit je bericht dat jouw vader alleenstaand is? Door hem in huis te nemen heb je in feite de overheid bespaard om voor hem te moeten zorgen: dat ben jij al gaan doen. Je zegt dat je wil dat hij een huis bij jou in de buurt krijgt. Wat betreft de mogelijkheid om een indicatie voor wmo (huishoudelijke zorg) aan te vragen bij de gemeente: als hij feitelijk geen eigen huishouding meer voert zal hij geen indicatie krijgen voor huishoudelijke zorg. Wel kan hij ( of jij voor hem) een awbz-indicatie aanvragen bij het ciz. Daarvoor kan je het beste eerst inventariseren welke zorg jouw vader allemaal nodig heeft: wat doe jij, en wat doen anderen allemaal voor hem? Wat kan hij allemaal niet meer zelf(standig)? Voor die “functies” kan hij dan een indicatie aanvragen. je kunt een formulier hiervoor downloaden op de website van het CIZ: http://www.ciz.nl/awbz-zorg/
   Als je meer vragen hebt hoor ik het wel? Alle succes!

 44. Goedendag. Ik verzorg een zoon met PDD NOS. Heeft een PGB indicatie via CIZ sinds 2009 begeleiding individueel en begeleiding in groep. Helaas heb ik toen niet goed kunnen verwoorden welke hulp mijn zoon nodig heeft bij zijn persoonlijke verzorging waardoor hij hiervoor nooit een indicatie heeft gehad, maar naar mijn menig wel recht op zou hebben. Hier ben ik toch wel dagelijks mee bezig en gezien zijn puberteit brengt dit behoorlijk veel stress met zich mee. Welke zoon van 16 wil door zijn ouders verzorgd en gestuurd worden bij de persoonlijke verzorging? Mijn vraag is: kan ik alsnog en zo ja op welke manier extra uren aanvragen voor persoonlijke zorg?

  • Beste Hilda,
   Ik kan me voorstellen dat de zorg voor je zoon de nodige tijd en vooral energie vergt. Je kunt geen extra uren aanvragen. Je kunt wel een nieuwe indicatie aanvragen, waarin je naast begeleiding ook persoonlijke verzorging aanvraagt. Je kunt het aanvraagformulier vinden op de website van het ciz (http://www.ciz.nl/awbz-zorg/zelf-awbz-zorg-aanvragen). Let wel op: voor begeleiding wordt tegenwoordig vrijwel nooit meer een pgb toegekend als de zorgindicatie minder dan 10 uur begeleiding per week is. Je loopt dan dus een risico om het pgb dat je zoon nu heeft ook kwijt te raken. Bovendien wordt er behoorlijk bezuinigd op awbz-zorg, en vindt de overheid dat mantelzorgers meer (gratis) moeten doen. Of een nieuwe indicatie aanvragen dus een groter pgb zal opleveren is nog maar zeer de vraag. Ik hoop dat je vraag zo beantwoord is.

  • Beste Hilda, je zoon heeft pdd nos, dan hoort hij niet bij het ciz maar bij awbz bureau jeugdzorg een indicatie te krijgen. Dit omdat hij een psychische aandoening heeft. CIZ en Bureau Jeugdzorg zijn twee verschillende instanties, misschien dat je dan gelijk je indicatie kunt veranderen. Zonder dat je de huidige indicatie die je hebt kwijt raakt.

 45. ik heb een vraag mijn man heeft een slijtage in de rug kan dus niet veel alles komt op mij neer het huishouden hem uit bed helpen enz enz en heb daarbij nog een zoontje die kenmerken heeft van autisme nog niet vast gesteld en heb zelf wel een indicatie van zorg in natura maar was mijn vraag kan mijn man pgb aanvragen omdat ik hem elke dag help?

  • Beste Marina,
   Jouw man kan zeker een indicatie aanvragen voor awbz-zorg, en daarbij aangeven dat hij geen zorg in natura wil, maar een pgb.
   Het zorgkantoor gaat tegenwoordig altijd even na of er wel een gesprek is gevoerd over zorg in natura, en vraagt waarom er gekozen is voor pgb, voordat er een pgb wordt verstrekt.
   Denk daar dus goed over na. Een pgb aanvragen om je te laten betalen voor iets dat je eerst gratis deed is geen garantie dat je de indicatie krijgt… Wil je een advies op maat dan kan je me mailen op mantelzorgmakelaar@familycaresupport.nl

 46. ik wil graag weten waar ik voor in aanmerking kan komen ik heb 4 kids waarvan er 3 adhd hebben en 1 daarvan ook nog autisme .ik ben op zoek naar hulp voor hem maar loop tegen het feit van betalen aan het is zo duur een weekendje logeren ofzo kom ik of hij in aanmerking voor pgb? of eventueel bij het CIZ of wat dan ook
  we lopen al bij jeugdzorg maar willen graag meer hulp

  ik hoop op een spoedig antwoord

  mvg

  • Beste Sandra,
   je schrijft dat je al bekend bij Bureau Jeugdzorg. Daarmee heb je de weg naar een pgb al gevonden. Bureau Jeugdzorg is de instantie die eventueel een indicatie kan afgeven logeerweekenden (tijdelijk verblijf) in de vorm van een pgb. Tenzij er ook sprake is van een (sterk) verminderd IQ, dan is het CIZ de instantie waar je moet zijn voor een indicatie. Ik adviseer je om contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar in jouw regio, die kan je misschien meer tips geven voor de mogelijkheden bij jou in de buurt. Adressen van mantelzorgmakelaars vind je op http://www.bmzm.nl/leden.
   Helaas wordt er fanatiek bezuinigd op de “respijtzorg” (zo heet het als je zoon een weekend weg is zodat jullie weer een beetje op adem kunnen komen).
   Is er ook geen familie of goede kennis waar hij een weekend terecht kan?
   Groeten van Freke

 47. Goedemiddag,

  Ik ben Jessica Klaver en ik ben 33 jaar. Ik ben getrouwd en wij hebben 3 drukke maar gezonde jongens van 8,6 en 1,5 jaar. Ik heb sinds 7 jaar RA ( Reumatoïde artritis) en heb pasgeleden maanden lang een ernstige terugval gehad met veel pijn en veel in bed. Sinds kort ben ik ook begonnen met biologicals ( Humira) spuiten en qua pijn is het stukken beter, maar de drukte van mijn kinderen en huishouding en school etc etc is voor mij wel erg zwaar en ik zou daar graag hulp bij willen hebben.
  Nu is mijn vraag of ik recht heb op een PGB? Ik heb mij laten vertellen van wel.
  Zo ja: Waar, hoe en welke PGB kan ik deze aanvragen?

  Ik hoop dat ik u voldoende geïnformeerd heb en zie uw reactie graag tegemoet.

  • Hallo Jessica,

   je zou kunnen proberen een indicatie voor (een pgb voor) huishoudelijke zorg aan te vragen bij jouw gemeente. Omdat je een gezonde partner hebt lijkt de kans op een positieve indicatie niet groot: jouw partner wordt geacht in te springen waar dat nodig is in het huishouden, of hij nu een baan heeft of niet… Pas als jouw man overbelast raakt is er een kansje op een indicatie.
   Ook kan je overwegen om bij het CIZ een pgb aan te vragen voor awbz-zorg, maar dat is bedoeld om jou te helpen bij wat jij niet zelf kunt, op het gebied van ( je eigen) persoonlijke verzorging, verpleging, of mogelijk bij het structureren van jouw taken.
   Toch adviseer ik je om een afspraak te maken bij het wmo-loket van jouw gemeente, om daar jullie situatie uit te leggen en te vragen of er hulp geboden kan worden. Vooral als de zorg voor jouw man te zwaar wordt moet de gemeente iets doen: verplichting om mantelzorgers te ondersteunen.
   Mocht je meer persoonlijk advies nodig hebben mail me dan gerust op mantelzorgmakelaar@familycaresupport.nl
   Sterkte!

 48. Ik heb drie zonen met een beperking, de oudste is autistisch de middelste heeft adhd en de jongeste heeft een combinatie van beiden. Mijn oudste en jongste zoon bezoeken een rec4 school. Vanwege de vele zorg is het voor mij onmogelijk om te werken naast de zorg voor de kinderen, verder zou het fijn zijn als er af en toe 1 naar een logeerboerderij kan. Is het vanuit het pgb mogelijk jezelf in te huren voor de zorg van je kinderen en is er een apart potje voor bv logeerboerderij, aangepaste zwemles ed. Verder ben ik benieuwd of je misschien weet waar ik eventueel terecht kan met hulp bij het invullen van de niet geringe papier winkel.

  • Beste Marcha,
   Zeker mag je jezelf inhuren met een pgb voor de zorg voor je zonen.
   Ook mag je tijdelijk verblijf/logeeropvang ui t het pgb betalen. Mantelzorgmakelaars kunnen helpen bij de papierwinkel.
   Adressen vind je op de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars: http://www.bmzm.nl/leden.
   Soms wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar of door de gemeente.

 49. Goede morgen ik ben weg gegaan bij mijn oude instelling. Omdat hun de huur en andere dingen betaalde. Van de pgb en ik moet mij verandwoorden maar nu ga ik na een andere instelling heeft het oude me pgb stopgezet hoe moet ik het eigelijk weer aanvragen

  Gr wesley

 50. Mijn zoon 12 jaar is behoorlijk autistisch, hij gaat nu naar speciaal onderwijs. Hij kan niet alleen thuis zijn en heeft enorm veel begeleiding nodig van ons in het normale leven. Hij is initiatiefloos en komt niet tot zelfzorg. Hij kan best zelf douchen maar moet wel gestiirt worden. Ik heb in het verleden een tog uitkering aangevraagd die is afgewezen, omdat hij 1 punt te kort komt. Ik zelf werk in de zorg, ik kan mijn uren niet uitbreiden omdat mijn zoon veel begeleiding nodig heeft. Ook zou mijn jochie graag sporten maar dat moet onder begeleiding. Denkt u dat wij in aanmerking komen voor een pgb. Wij hebben overigens nog 2 zoons van 6 en 7.

  • Beste El, helaas is in de Tweede Kamer het 10-uurs-criterium voor een pgb overeind gebleven. Dat wil zeggen dat je zoon voor minder dan 10 uur begeleiding per week geen pgb kan krijgen, maar alleen zorg in natura. Daarnaast is begeleiding bij het sporten (vrijetijdsbesteding) helaas geen grondslag voor een zorgindicatie. Begeleiding bij persoonlijke verzorging wel, maar: zoals gezegd: bij een indicatie voor minder dan 10 uur per week wordt geen pgb geindiceerd… Mogelijk kan je jezelf aanmelden bij het zorgkantoor als zorgverlener, die door het zorgkantoor betaald kan worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met het zorgkantoor in jouw regio. Voor de adressen kijk je op https://www.zn.nl/branche/zorgkantoren/.

 51. Hoi

  ik had vroeger 2004 auto ongeluk,en ik ben oorleg kind.
  ik had terepeute in altrecht heb ik recht in pgb?,en mijn ouders zorgen nu voor me

  kan ik pgb aanvragen?dankje

  • Beste Ayten, om te weten of je een pgb kunt krijgen is het nodig dat je eerst je zorgbehoefte inventariseert. Noteer ( samen met je ouders_) een week lang alle zorg die je krijgt, en hoeveel tijd daar mee gemoeid is. Als je minder dan 10 uur zorg (begeleiding) per week nodig hebt kan er geen pgb worden verstrekt, als je meer dan 10 uur zorg per week nodig hebt wel. Het is dus zaak om goed te noteren waarbij je hulp nodig hebt. Lees ook veel informatie op mijn website allesovermantelzorg.nl. Daar kan je je ook abonneren op mijn gratis nieuwsbrief.

 52. ik wil voor mijn ouders pgb aanvragen en ik weet niet hoe en waar ik moet beginnen

  • Beste Asmaa, veel informatie vind je op mijn andere website allesovermantelzorg.nl. Daar kan je je ook abonneren op mijn gratis nieuwsbrief, waarin ik zeer binnenkort het verschijnen van een handleiding “pgb aanvragen “zal aankondigen. Begin met een week lang te noteren welke zorg je ouders nodig hebben en hoeveel tijd dat kost. Die “zorgbehoefte”is de basis voor wat je kunt aanvragen.

 53. Mijn kind krijgt extra begeleiding op school via een rugzakje.
  Ik ben hier niet tevreden over. Er gaat een grote som geld naar rec 2, maar ik vind de kwaliteit die hiervoor aan begeleiding geleverd word niet voldoende. Vorig schooljaar is er externe hulp ingehuurd met een ander deel van het rugzakgeld wat wel goed aansloot bij mijn kind. Dit geld is nu helaas op.
  Graag zou ik een pgb voor mijn kind aanvragen zodat ik zelf de juiste begeleiding kan inkopen. Hoe werkt dit precies? en is dit ook mogelijk?

  • Beste Greetje,
   het is erg afhankelijk van de diagnose van je kind of je een pgb voor begeleiding kunt aanvragen.
   begeleiding bij schoolwerk is al geregeld in het rugzakje, het zou bij een pgb-aanvraag dus om andersoortige begeleiding moeten gaan.
   een pgb voor je kind aanvragen doe je bij Bureau Jeugdzorg of bij het CIZ (afhankelijk van de diagnose die je kind heeft).

   Ik denk echter dat je er meer aan hebt om met de schoolleiding te gaan praten over de kwaliteit van de begeleiding,
   en hen te vragen opnieuw een gedeelte van het rugzakje beschikbaar te stellen voor externe hulp:
   de school moet het handelingsplan over doel en wijze waarop het onderwijs voor het kind wordt aangepast in overleg met de ouders opstellen,
   dus ouders hebben zeggenschap over de wijze waarop de middelen uit het rugzakje worden ingezet.
   Maar je kan met de indicatie ook kiezen voor een speciale school van het type dat in de indicatiebeschikking wordt genoemd.
   Ook dan heb je als ouder inspraak in het onderwijs aan je kind omdat het handelingsplan altijd in overleg wordt opgesteld.

   Zoek anders even contact met een mantelzorgmakelaar in jouw regio voor verder advies: http://www.bmzm.nl/leden

   Alle succes!

 54. Hallo mijn zoontje heeft de diagnose dcd met motorplanning daarbij lichhamelijke klachten is emotioneel zwak laag zelfbeeld enz.hij vind omgaan met dieren en op de boerderij geweldig.nu vroeg ik me af kom ik ergens voor in aanmerking zodat hij een dag in het weekend ofm1 in de 2 weken naar een zorgboerderij kan om mee te helpen daar en zo ook het gezin ontlasten(niet naar bedoeld) alvast bedamkt voor uw antwoord vriendelijke groet Linda we hebben ook een rugzak rek 3

  • Beste Linda,
   heel begrijpelijk dat jouw gezin af en toe moet bijtanken, terwijl je zorgenzoon ergens anders verblijft.
   Ik ken geen zorgboerderijen die weekendopvang aan jongeren aanbieden, maar wie weet zijn die er wel.
   Afhankelijk van het IQ van je zoon kan je bij Bureau Jeugdzorg of bij het CIZ een indicatie aanvragen voor tijdelijk verblijf-logeeropvang, waarmee je mogelijk je zoon af en toe een weekend ergens kan laten logeren.
   Ook kan je bij jouw gemeente bij het Wmo-loket informeren naar de mogelijkheden voor respijtzorg. Omdat de gemeente mantelzorgers moet ondersteunen zou het wmo-loket je verder op weg moeten kunnen helpen. Je kunt ook een mantelzorgmakelaar in jouw regio raadplegen, zie voor de adressen: http://www.bmzm.nl/leden.
   Veel succes!

 55. Ik heb een vraag over mijn zusje die een verstandelijke beperking heeft en wij thuis de persoonlijke verzorging en begeleiding voor onze rekening nemen.

  Ze is inmiddels 25 jaar en kom er nu pas achter dat ze hoogstwaarschijnlijk recht had op een pgb, zodat ze zelf zorg kan inkopen (in dit geval haar eigen zussen en moeder).

  Ze heeft een awbz indicatie voor dagbesteding. Dagbesteding doet ze elke dag.

  Nu lees ik dat je voor een vpz eerst andere instanties moet raadplegen ….maar hoe moet dit als we haar al 25 jaar zelf verzorgen en zij zelf onrustig zal worden als iemand anders dit zal overnemen? Niks is normalers voor haar (en voor ons) dat wij alle zorg (persoonlijke en begeleiding) voor haar doen.

  Mag ik uw advies hierover?
  Alvast bedankt!

  • Beste Noortje, Jouw zus kan een indicatie aanvragen voor (meer) awbz-zorg ( dan alleen dagbesteding). Je vult daarvoor een ciz-indicatie-aanvraag in en stuurt deze op naar het CIZ. Als zij een indicatie krijgt voor verblijf (zzp), dan kan ze een pgb aanvragen, als er alleen begeleiding en persoonlijke verzorging aanvraagt kan zij dit jaar alleeen een vpz aanvragen, maar waarschijnlijk vanaf 1-1-2013 ook een pgb, als zij meer dan 10 uur per week zorg geindiceerd krijgt. Die zorm zal zij gemakkelijk halen, omdat ze al een aantal dagdelen dagbesteding heeft. Elk dagdeel dagbesteding telt als 1 uur.
   Hoe de regelgeving er per 1-1-2013 uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, er wordt nog zwaar onderhandeld achter de schermen.
   Je leest meer over de regelgeving op mijn website http://www.allesovermantelzorg.nl

 56. ik heb 2 kids met adhd kosten lopen flink op kleding wat ze niet heel kunnen houden en speelgoed slopen en van me kinderen van 6,5 zit al op een speciale school voor gedrags problemen(molenhorst te utrecht heb een aanvraag lopen bij abwz moets zn ecu niet meer dan 85 zijn ,mijn zoon heb dat precies ,maar ergens in me achter hooft weet ik dat er meer instanties zijn die ons kunnen helpen ,ben zelf aleensttaande moeder die niet veel geld heb wie kan mij de weg wijzen wat ik moet doen ben ten einde raad groetjes francis

  • Beste Francis, ik raad je aan om in ieder geval bij het wmo-loket van jouw gemeente een afspraak te maken.

 57. Ik heb een vraag over PGB. Mijn moeder lijdt aan depressie en heeft daarnaast veel lichaamlijke klachten waardoor ze veel dingen niet kan doen in de huishouden. Ze kampt de laatste ook met een veel te hoge bloeddruk ze krijgt hiervoor medicatie maar het gaat niet lager. Kan mijn moeder PGB aanvragen voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging

  • Beste Khadija,
   iedereen kan een indicatie aanvragen voor zorg.
   In 2012 word voor minder dan 10 uur awbz-zorg geen pgb toegewezen, misschien voor 2013 wel, maar daarover wordt nog volop onderhandeld achter de schermen.
   Huishoudelijke hulp kan je moeder bij de gemeente aanvragen, in principe moet een pgb daarvoor mogelijk zijn.
   Je kunt meer lezen op http://www.allesovermantelzorg.nl

 58. Mijn moeder is dialysepatiënt geworden, 3x per week dialysatie in het ziekenhuis. Mijn vader werkt nog ik bn enigst kind, de deur uit, getrouwd en zegt een dochter.
  Heeft mijn moeder recht op pgb en in wat voor zin of hoeveelheid?
  Ik hoor graag van u! Bedankt alvast!

 59. Ik had een vraag ik lig nu nog in eenverpleeghuis ik wil per 1 dec naar huis met Pgb kom ik dan wel inaanmerking er voor ik heb zorgpakket 6 ik hoor van u

  • Beste José,
   een zorgzwaartepakket kan je laten omzetten in een PGB. Hoe dit precies in zijn werk gaat kan je het beste informeren bij jouw zorgkantoor. Eerst moet je waarschijnlijk een omzettingsformulier invullen, waarin je aangeeft welke functies je wil omzetten, en dat je de zorg in de instelling waar je nu je zorg krijgt opzegt.
   Vervolgens kijkt het zorgkantoor of dit mogelijk is en juist en naar waarheid is ingevuld, en ontvang je een aanvraagformulier, waarop je de bankrekening invult en een budgetplan meestuurt, waarin je aan geeft welke zorg je wil inkopen, en waar, en voor welk bedrag.
   Vervolgens moet je wel alles ( dus ook alle zorg) zelf regelen!

   Als je zeker weet dat je per 1 -12 naar huis kunt moet je het snel in werking zetten: er gaan wel een aantal weken overheen voordat het zorgkantoor alles rond heeft.
   Als je hulp nodig hebt laat je het even weten?
   Alle succes!

 60. Hallo,

  Ik weet niet precies hoe dit werkt maar ik heb ook een vraag voor pgb.
  Ik ben wajonger omdat ik helaas pech heb gehad kwa gezondheid. Ik doe nu dagbesteding bij een mevrouw die particulier naailes geeft. dat is zo 120 euro per maand. Hierdoor hoefde ik niet meer in opname in de psychiatry omdat die naailes me blij maakt en niet meer depressief ben! Ook wilde ik vragen omdat ik lichamelijk helemaal verzwakt ben of ik pgb kan aanvragen om iemand te krijgen die met mij samen doet bewegen omdat alleen bewegen doe ik niet omdat ik het niet durf omdat ik niet weet wat mijn lichaam wel en niet aan kan en een personal trainer bij de fitness is super duur per uur.

  groetjes,

  janine evers

  • Beste Janine,

   Wat fijn dat je zoveel baat hebt bij zo’n leuke hobby als naailessen!
   Over het sporten onder begeleiding:
   De belangrijkste vraag die ik je moet stellen is of je al een indicatie hebt voor AWBZ-zorg.
   Als je een indicatie hebt kan dat zijn voor zorg in natura (zin) of voor een persoonsgebonden budget (PGB).
   Als je een PGB hebt kan je iemand inhuren die jou kan begeleiden bij het sporten.
   Je kunt een PGB niet inzetten om het sporten zelf te betalen. Als je dus met een PGB een personal trainer wil inhuren moet deze jou een factuur sturen voor begeleiding bij het sporten. Als je nog vragen hebt kan je me mailen (info@familycaresupport.nl). Veel succes.
   Hartelijke groet
   Freke Schoemaker

   • zelfs begeleiding met sporten mag niet meer hoor !!

 61. wil graag pgb aanvragen voor mijn moeder kan ik dat nog doen.

  • U kunt in ieder geval een indicatie voor awbz-zorg aanvragen. Als er verblijf wordt geïndiceerd kan dit als een PGB, als er geen verblijf wordt geïndiceerd kan er in 2013 pas weer een PGB worden verstrekt, tot die tijd kunt u zorg in natura aanvragen of de aanvraag “in de wacht” zetten tot 1 januari 2013.

 62. ik vraag dit aan voor mijn zoontje ik verzorg hem al jaren hij is bekend in het ziekenhuis en bij huisartsen post mijn zoontje heeft las van asma brongytes heeft sikkecel anemie en zware ecseem nu heeft hij overal pijn want hij heeft van de grootste wonden dat ik ooit gezien heb ik moet best wel veel uitgeven om hem te onderhouden

  • beste mevrouw, meneer,
   excuus voor mijn late reactie,
   ik zie deze mail van u nu pas, door omstandigheden.
   U kunt een indicatie aanvragen vor awbz-zorg voor uw zoontje.
   Wilt u meer weten dan kunt u mij bellen: 06 4045 2425

   • Ik heb een vraagje
    Ik heb een zoon van bijna 16 Met mcdd zou ik voor hem een pgb kunnen aan vragen.
    Dat hij meschien een keer in de maand naar een zorgboederij kunnen .
    Dan kan hij leuke dingen onder nemen met kinderen die het zelfde hebben en ik zou kunnen bijkomen .
    Is best zwaar soms

    • Beste Jolanda,
     Jouw zoon valt met zijn mcdd onder het indicatie-regiem van Bureau Jeugdzorg (BJZ), tenzij hij ook een verstandelijke handicap heeft. Hoe BJZ in jouw regio omgaat met het aanvragen van pgb kan ik niet inschatten. De logeeropvang die jij, terecht, wil aanvragen heet “tijdelijk verblijf”, en zou kunnen worden toegewezen als respijtzorg. Dat betekent dat jij en je gezin weer even de accu kunnen opladen als jouw zoon uit logeren is. Helaas wordt tijdelijk verblijf nog maar weinig geindiceerd: het is een makkelijke bezuiniging… Maar aanvragen kan je het altijd. Neem contact op met BJZ in jouw regio en vraag naar de procedure. Je kunt ook een mantelzorgmakelaar in jouw regio vragen om samen met jou de aanvraag voor te bereiden. Adressen vind je hier: http://www.bmzm.nl/leden
     Ik kwam op het internet ook de oudervereniging Balans tegen, misschien kan je daar in het forum contact leggen met andere ouders van mcdd-kinderen: http://www.balansdigitaal.nl/balans/forum/

     Alle succes en veel sterkte gewenst.
     Freke Schoemaker